MOBILNA PROTETIKA

Totalna ili potpuna proteza se izrađuje kod pacijenata sa potpunom bezubosti.

U takvom slučaju potpune bezubosti postoji nekoliko mogućnosti rješavanja takve situacije.

Izrada totalne (potpune) proteze, izrada potpune proteze retinirane s 2 implantata te ALL-ON-4/ALL-ON-6 metoda.

Djelomična proteza se izrađuje u slučaju nedostatka većeg broja zubi, a pacijent nema mogućnost izrade mosta ili ugradnje implantata zbog opsežnog nedostatka kosti.

Potpune i djelomične proteze se mogu izraditi od više vrsta materijala koje imaju svoje prednosti te se, u individualnom dogovoru sa pacijentom, odlučuje o najboljem rješenju.

Dental centar Škaričić

Prvi pregled uključuje:

  • specijalistički prvi pregled
  • dijagnostika postojećeg stanja
  • digitalni ortopan
  • izrada individualnog plana liječenja

 

Ugovorite termin za besplatan prvi pregled:

Call Now Button